Dotacja na kapitał obrotowy działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorstwa w zakresie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty:  utrzymanie działalności przedsiębiorstwa poprzez poprawę płynności.

Wartość projektu: 137.773,44 zł

Wkład funduszy europejskich: 100 %  137.773,44 zł

Jesteśmy beneficjentami w projekcie” Poprawa ekoefektywności usług świadczonych przez firmę PIB Suchocki, dzięki inwestycji w nowoczesne rozwiązania teletechniczne” dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Nr Projektu: RPPM-02.02.01-22-0216/17  Całkowita wartość: 2.435.400,00 PLN   Dofinansowanie: 590.852,25 PLN

SUCHOCKI

Suchocki Spółka KOMANDYTOWA

Firma Suchocki Spółka Komandytowa powstała w wyniku przekształcenia firmy Suchocki jawna, która powstała w wyniku wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa dotychczasowego podmiotu Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Suchocki Roman Suchocki z zakresu działalności budowlanej. Spółka Suchocki kontynuuje działalność Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Suchocki, które jest firmą prywatną istniejącą na rynku od 1975 roku a jej założycielem i właścicielem jest Roman Suchocki.
Suchocki sp. z o. o. sp. k. dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną oraz niezbędnym sprzętem specjalistycznym, gwarantującym wykonanie trudnych robót inżynieryjnych. Od ponad 20 lat firma „Suchocki” realizuje zlecenia dla PGNiG. Zgazyfikowaliśmy szereg osiedli i miejscowości na terenie całego województwa pomorskiego oraz sąsiadujących z nim województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim oraz zachodnio-pomorskim.

Ponadto od wielu lat współpracujemy z Firmą Budowlano-Drogową MTM S.A., SKANSKA S.A., ECO S.A. Realizujemy zlecenia dla Urzędu Miasta w Gdyni, MOPS w Gdyni, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz dla wielu innych instytucji i firm. Ostatnio zrealizowaliśmy projekt: „Zakup dwóch nowych wiertnic wraz z wyposażeniem do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych metodą bezwykopową” współfinansowany z funduszy europejskich.
Ostatnio zrealizowaliśmy projekt: „Zakup dwóch nowych wiertnic wraz z wyposażeniem do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych metodą bezwykopową” współfinansowany z funduszy europejskich z ramienia Agencji Rozwoju Pomorza.

SIECI GAZOWE

ZEWNĘTRZNE

KANALIZACJA SANITARNA

ZEWNĘTRZNA

KANALIZACJA DESZCZOWA

ZEWNĘTRZNA

SIECI WODOCIĄGOWE

ZEWNĘTRZNE

SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ZEWNĘTRZNE

Nowoczesny

park maszynowy

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem renomowanych producentów. Zapewnia nam to niezawodność w działaniu dzięki czemu dostarczane przez nas usługi charakteryzują się wysoką jakością.

Wysoce wykwalifikowana kadra techniczna

Nasz zespół specjalistów oraz specjalistyczne zaplecze maszynowe, gwarantują wykonanie usług na najwyższym poziomie z zachowaniem niezbędnych standardow jakosci.

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia mającą na celu gazyfikacje miejscowości Kiełpino-Mezowo w ramach projektu „Doporowadzenie gazu do niezgazyfikowanych rejonów powiatu kartuskiego – etap II” została wykonana prawidłowo, w terminie zgodnym z warunkami umowy.

Powierzone firmie PIB SUCHOCKI Roman Suchocki roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Firma ta jest godnym polecenia we współpracy przedmiotem przy realizacji podobnych przedsięwzięć.

Firma wykazała się fachowością zagadnienia oraz terminowością, co pozwala nam na rekomendację firmy potencjalnym zleceniodawcom.

W roku 2011 firma PIB SUCHOCKI świadczyła usługi na rzecz naszego zakładu związane z przebudową sieci gazowej. Firma wykazała się fachowością zagadnienia oraz terminowością, co pozwala nam na rekomendację firmy potencjalnym zleceniodawcom.

W roku 2013 firma PIB SUCHOCKI świadczyła usługi na rzecz naszego zakładu związane z budową sieci wodociągowej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej. Firma wykazała się fachowością zagadnienia oraz terminowością, co pozwala nam na rekomendacje firmy potencjalnym zleceniodawcom.

Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. zaświadcza, że Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SUCHOCKI Roman Suchocki, w roku 2013 wykonało na rzecz naszego zakładu przebudowę sieci gazowej. Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Firma wykazała się fachowością zagadnienia oraz terminowością, co pozwala nam na rekomendacje firmy potencjalnym zleceniodawcom.

Firma Strabag Sp. z o.o. zaświadcza, że Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SUCHOCKI wykonało dla nas budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ul. Bałdowską w Tczewie. Firma posiada wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny i wykwalifikowana kadrę techniczną. Terminowość i fachowość wykonanych robót pozwala polecić firmę PIB SUCHOCKI potencjalnym inwestorom.

Suchocki Spółka Komandytowa

ul. Gdyńska 143
80-209 Chwaszczyno

NIP 5892054811
REGON 384274607
KRS: 0000971809

tel. : (58) 662-38-99
e-mail : biuro@pib-suchocki.pl