SUCHOCKI

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE SUCHOCKI
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE SUCHOCKI realizuje projekt pn. „Poprawa ekoefektywności usług świadczonych przez firmę PIB Suchocki, dzięki inwestycji w nowoczesne rozwiązania techniczne”.

Projekt dotyczy zakupu dwóch wiertnic horyzontalnych do wykonywania przewiertów o małych i dużych średnicach oraz urządzenie do recyklingu płynu wiertniczego celem poprawy ekologiczności i ekonomiczności usług świadczonych przez firmę PIB Suchocki. Efektem jego realizacji będzie spadek zużycia paliwa i związana z tym redukcja emisji CO2 do otoczenia. Ponadto istotnemu zmniejszeniu ulegnie zużycie wody, bentonitu i produkcja ścieków a także wyeliminowania zostanie konieczność stosowania polimerów.

Wartość projektu wynosi: 2 423 100,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 787 803,00 zł

SIECI GAZOWE

ZEWNĘTRZNE

KANALIZACJA SANITARNA

ZEWNĘTRZNA

KANALIZACJA DESZCZOWA

ZEWNĘTRZNA

SIECI WODOCIĄGOWE

ZEWNĘTRZNE

SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ZEWNĘTRZNE