SUCHOCKI

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa

06 stycznia 2018r

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOT. ZPYTANIA OFERTOWEGO 01/2017/UE

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SUCHOCKI, Roman Suchocki informuje, że zwycięzcą konkursu zorganizowanego w ramach zapytania ofertowego nr 1/2017/UE, dotyczącego dostawy kompletu urządzeń składającego się z wiertnicy horyzontalnej do wykonywania przewiertów o małych średnicach, wiertnicy horyzontalnej do wykonywania przewiertów o dużych średnicach oraz urządzenia do recyklingu płynu wiertniczego w ramach projektu pt.: „Poprawa ekoefektywności usług świadczonych przez firmę PIB Suchocki, dzięki inwestycji w nowoczesne rozwiązania techniczne”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego, Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, została firma:

Biuro Handlowe Ruda Sp. z o.o., Sp. k. ul. Zegadłowicza 10, 40-555 Katowice

06 grudnia 2017r

Zapytanie ofertowe UE/01/2017

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SUCHOCKI zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

„Dostawę kompletu urządzeń składającego się z wiertnicy horyzontalnej do wykonywania przewiertów o małych średnicach, wiertnicy horyzontalnej do wykonywania przewiertów o dużych średnicach oraz urządzenia do recyklingu płynu wiertniczego”

w celu realizacji projektu pn. „Poprawa ekoefektywności usług świadczonych przez firmę PIB Suchocki, dzięki inwestycji w nowoczesne rozwiązania techniczne”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego, Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

Dokumenty do pobrania:

SIECI GAZOWE

ZEWNĘTRZNE

KANALIZACJA SANITARNA

ZEWNĘTRZNA

KANALIZACJA DESZCZOWA

ZEWNĘTRZNA

SIECI WODOCIĄGOWE

ZEWNĘTRZNE

SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ZEWNĘTRZNE